Zasady związane z dokumentami księgowymi

Podstawą do rozliczania w księgowości są dokumenty księgowe. Aby były one ważne należy przestrzegać kilka zasad co do ich wystawiania. Ze względu na źródło ich pochodzenia są dowody księgowe zewnętrzne obce i własne, wewnętrzne oraz zbiorcze. Należeć do nich mogą faktury, rachunki, a także lista plac czy nota księgowa. Wszystkie te dokumenty powinny być wolne od literówek, powinny zawierać podstawowe dane określające strony transakcji. Warto jest przejrzeć dokumenty powtórnie przy wprowadzaniu do systemu. Jeśli zauważymy wtedy jakiekolwiek błędy należy wystawić dokument korygujący, ponieważ dokument z błędem nie może być źródłem. Przy przechowywaniu tego rodzaju dokumentacji trzeba pamiętać o sposobie archiwizacji jaki ustawa przewiduje. Dokumenty księgowe powinny być zabezpieczone tak, aby nikt niepowołany nie miał do niego dostępu a także aby były ochronione przed zniszczeniem. Ustawa przewiduje, że każdy przedsiębiorca ma obowiązek przechowywać dokumenty księgowe przez okres przynajmniej 5 lat. Szczegółowe informacje co do rodzajów dokumentów i ich czasu przechowywania można dokładnie przeczytać w ustawie o rachunkowości.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Szukaj

Kategorie

Polecane

Chmura Tagów