Miesięczne archiwum: Styczeń 2015

Giełda Papierów Wartościowych

Większość dużych przedsiębiorstw w trakcie swojego istnienia dochodzi do momentu, w którym odczuwa potrzebę inwestycji i znaczącego rozwinięcia swojej działalności. Można to osiągnąć na przykład poprzez zaciągnięcie kredytu jednak rozwiązanie to wymusza późniejsze jego spłacanie. Znacznie bardziej bezpiecznym rozwiązaniem może okazać się wyemitowanie akcji przedsiębiorstwa i poprzez ich sprzedaż uzyskanie niezbędnych środków finansowych. Akcje są odzwierciedleniem wartości firmy i jednocześnie potwierdzeniem współwłasności danej firmy. Akcjami w większości wypadków można handlować a odbywa się to na specjalnie powołanej w tym celu instytucji czyli Giełdzie Papierów Wartościowych. Transakcje odbywają się za pośrednictwem biur maklerskich oraz zatrudnionych w nich maklerów. Śledząc notowania giełdowe możliwe jest określenie wartości danej firmy na podstawie zmieniającego się kursu. Giełda Papierów Wartościowych umożliwia przejmowanie całych firm poprzez skupowanie pakietu większościowego akcji. Zarabianie na giełdzie polega przede wszystkim na wykorzystywaniu różnic kursowych jest jednak obarczone dość znacznym ryzykiem.

Akcje

Osoby posiadające wolne środki finansowe lub takie, które chcą w jakiś sposób zarobić często sięgają po zakup akcji. Akcje są potwierdzeniem własności fragmentu firmy i można nimi w swobodny sposób handlować a służy do tego Giełda Papierów Wartościowych. Akcje emitują przedsiębiorstwa, które chcą powiększyć swój majątek z reguły na rozwinięcie swojej działalności. Odbywa się to jednak w pewnym stopniu kosztem utraty niezależności ponieważ akcje znajdują się na wolnym rynku i każdy kto kupi ponad pięćdziesiąt procent akcji danej firmy przejmie nad nią kontrolę. Z punktu widzenia osoby kupującej akcje może ona odnieść trzy podstawowe korzyści. Po pierwsze stać się współwłaścicielem danego przedsiębiorstwa i tym samym mieć wpływ na jego funkcjonowanie. Po drugie zarabiać na ewentualnym wzroście cen akcji. I wreszcie po trzecie mieć prawo do dywidendy czyli części zysku wypracowanego przez firmę. Większość obrotu akcjami odbywa się za pośrednictwem biur maklerskich, które prowadzą rachunki inwestycyjne swoich klientów.

Obligacje Skarbowe

Emitowanie Obligacji Skarbowych jest sposobem na zaciąganie kredytów przez rządy większości nowoczesnych państw. Obligacje są potwierdzeniem zadłużenia i posiadają określony termin wykupu oraz wartość po jakiej muszą zostać odkupione przez Skarb Państwa po jego upływie. Obligacjami Skarbowymi można handlować i bardzo często tak właśnie się dzieje. Ażeby zachęcić inwestorów do nabywania tego rodzaju papierów wartościowych ich oprocentowanie jest nieco wyższe od lokat bankowych jednak mimo tego, że są emitowane przez rządy inwestowanie w nie jest obarczone pewnym ryzykiem. Najlepszym przykładem jest Grecja, która ma poważne problemy z wykupem własnych obligacji i ich właściciele są zmuszeni do zawierania kompromisów w celu odzyskania chociaż części pieniędzy. Wskazówką dla inwestorów jakie akcje kupować są specjalne rankingi wiarygodności sporządzane przez firmy tym się zajmujące. W Europie największą wiarygodność posiadają Niemcy, Francja i Wielka Brytania czyli kraje których gospodarki należą do najlepiej rozwiniętych na kontynencie.

Handel papierami wartościowymi

Miejscem, w którym odbywa się handel papierami wartościowymi jest Giełda Papierów Wartościowych. W naszym kraju mieści się ona w Warszawie w dawnym budynku należącym do PZPR. Obrót papierami wartościowymi na okaziciela może się również odbywać poza giełdą. Jednak na giełdzie transakcje odbywają się za pośrednictwem biur maklerskich, które dokonują transakcji kupna i sprzedaży w imieniu swoich klientów. Konieczne jest, co zrozumiałe, posiadanie przez biura odpowiednich zezwoleń do tego typu działalności. Handel odbywa się na tak zwanych sesjach podczas których ceny akcji zmieniają się i przeprowadzane są transakcje. Inwestorzy giełdowi starają się zarabiać przede wszystkim na różnicy kursu po jakiej kupili dane akcje a kursem sprzedaży. Żeby robić to skutecznie konieczne jest bezustanne śledzenie wydarzeń na rynku i informacji o firmach notowanych na GPW. Czasem, przy posiadaniu dużej liczby akcji, nawet niewielka różnica w kursie akcji może pozwolić na zarobienie bardzo dużych pieniędzy. Z tego też powodu istnieje duża pokusa spekulacji akcjami czyli sztuczne zawyżanie lub zaniżanie kursu akcji danego przedsiębiorstwa.

Czynniki wpływające na ceny akcji

Obserwując wykresy kursów akcji nietrudno zauważyć, że zmieniają się one niemal w każdej minucie. Powstaje zasadne pytanie dlaczego tak się dzieje. Podstawową przyczyną jest oczywiście normalna reakcja na zmieniające się relacje między podażą a popytem co w przypadku akcji ma natychmiastowe odzwierciedlenie w ich kursie. W większości przypadków powoduje to małe wahania kursu i nie wpływa znacząco na ilość transakcji. Zdecydowanie większy wpływ na kurs akcji mogą mieć informacje napływające z firmy bądź z rynku a mogące mieć znaczenie dla kondycji danej spółki akcyjnej. Istotne informacje mogą w sposób drastyczny wpłynąć na kurs akcji. Ostatnio miało to miejsce z akcjami KGHM po ogłoszeniu wprowadzenia specjalnego podatku od kopalin. Ostatnim czynnikiem mającym nierzadko ogromny wpływ na kursy akcji jest czynnik spekulacyjny. Polega to na tym, że inwestor lub grupa inwestorów generuje w sztuczny sposób znaczący popyt lub dużą podaż akcji co przekłada się na ich ceny i pozwala zarabiać świetne pieniądze. Spekulacja jest zabroniona ale w praktyce trudna do namierzenia.

Jakie akcje warto kupować

Jak w przypadku inwestowaniu w każdy inny sektor biznesu warto zastanowić się jakie akcje kupować żeby na tym dobrze zarobić. Należy przy tym rozważyć dwa podstawowe przypadki. W pierwszym z nich akcje kupowane są w celu zarabiania na różnicach kursowych. W tym przypadku konieczne jest wybranie takich akcji, które mogą odnotować znaczący wzrost swojej ceny. Głównym problemem jest wyczucie momentu, w którym cena akcji jest najniższa. Może w tym pomóc analiza trendu wartości akcji w dłuższym okresie czasu. Drugim wariantem jest kupowanie akcji z chęcią zarabiania na dywidendzie wypłacanej posiadaczom akcji. Wyboru akcji kupowanych w tym celu należy dokonywać na podstawie ogólnej kondycji przedsiębiorstwa a także dobrze jest sprawdzić czy wypłacanie dywidendy odbywa się regularnie i można na nie spokojnie liczyć. Stworzenie takiego stabilnego portfela akcji nastawionego na dywidendy to świetny sposób na lokatę kapitału oraz zarabianie całkiem godnych pieniędzy dlatego nie dziwi fakt, że wielu bardzo bogatych ludzi postępuje właśnie w ten sposób.

Ocena wartości obligacji

Powszechnie kupowanie obligacji skarbowych uznawane jest jako dobry i stosunkowo bezpieczny sposób na inwestowanie pieniędzy. Jednak ostatnie problemy z wykupieniem wyemitowanych obligacji, które spotkały Grecję każą zastanowić się na tym w jaki sposób oceniać wiarygodność różnych papierów wartościowych. Teoretycznie najłatwiej jest sprawdzić ranking danego kraju przygotowywany przez różne instytucje finansowe na całym świecie. Są to tak zwane agencje ratingowe, które rokrocznie przedstawiają aktualną ocenę wiarygodności kredytowej poszczególnych państw. Problem pojawił się kiedy chodziło o ocenę wiarygodności państw należących do Unii Europejskiej. Wynikało to z tego, że za każdym państwem stała potężna organizacja jaką jest Unia a poza tym wszystkie te kraje należały do strefy Euro. Od czasu wystąpienia kryzysu finansowego w Grecji bardzo wiele krajów musiało pogodzić się z faktem obniżenia ratingu kredytowego. Do tego grona zalicza się nie tylko Grecję ale również na przykład Włochy, które dotychczas były uznawane za bardzo stabilne finansowo.

Przejmowanie spółek akcyjnych

Świat finansów nie zna litości i w związku z tym większość biznesmenów wykorzystuje bez wahania słabości swoich konkurentów. Bardzo często takie sytuacje mają miejsce na giełdach papierów wartościowych i przybierają postać tak zwanych wrogich przejęć firm. Polega to na tym, ze inwestor lub grupa inwestorów postania przejąć jakąś firmę i zaprowadzić w niej własne porządki lub po prostu czerpać z niej zyski samodzielnie. Realizowane to jest poprzez skupowanie akcji bez względu na ich cenę. Często dochodzi do wezwania kupna i inwestorzy są w stanie zaoferować cenę znacznie lepszą od aktualnego kursu danej spółki. Przejęcia takie oczywiście mogą być tylko realizowane we przypadku spółek, których większość akcji jest rozproszona wśród wielu akcjonariuszy a także wymagają zaangażowania bardzo dużego kapitału. Decyzja o próbie takiego przejęcia dlatego musi być poprzedzona dokładną analizą kosztów oraz potencjalnych zysków. Dlatego do spektakularnych przejęć dużych firm dochodzi bardzo rzadko a jeśli już mają one formę negocjacji i dokonują się za zgodą obu stron.

Piramidy finansowe

W przeciągu kilku ostatnich tygodni bardzo głośno jest w mediach o sprawie firmy Amber Gold. Okazało się, że bardzo wiele osób ulokowało tam swoje oszczędności licząc na bardzo wysokie, znacznie wyższe niż w bankach zyski. Dopiero niedawno okazało się, że firma ta jest klasyczną piramidą finansową. Z piramidą finansową mamy do czynienia wtedy kiedy firma nie osiąga zysków poprzez obracanie środkami finansowymi swoich klientów tylko wypłaca obiecane pieniądze z wpływów od nowych klientów. Taki proceder działa bardzo dobrze tak długo jak występuje ciągły napływ świeżych klientów dzięki którym można spłacać zobowiązania wobec tych starszych, którzy zainwestowali swoje pieniądze wcześniej. W Polsce działalność piramid finansowych jest zakazana prawnie jednak w praktyce jest bardzo trudno namierzyć takie firmy zanim dojdzie do ich zawalenia i brak wypłat dla klientów. Warto dodać, że firmy takie działają poza jurysdykcją Komisji Nadzoru Finansowego, która może jedynie przestrzegać przed takimi firmami natomiast nie może nakazać zaprzestania ich działalności.

Spekulacje na giełdzie

Podobnie jak w przypadku każdego innego sektora w jakim mamy do czynienia z obrotem pieniędzmi tak i na giełdzie zdarzają się osoby i instytucji nieuczciwe działające na granicy lub wręcz poza prawem. Jednym z najczęstszych zjawisk nie do końca zgodnych z prawem są tak zwane spekulacje. Zjawisko spekulacji polega na wpływaniu na kursy akcji poprzez różnego rodzaju działania. W większości przypadków polega to na kreowaniu nienaturalnie dużego popytu lub podaży danych papierów wartościowych co wpływa na ich cenę zgodnie z życzeniem spekulantów. Do takich działań potrzeba bardzo dużego kapitału i często można spotkać się z sytuacją kiedy takie działania spekulacyjne podejmowane są przez kapitał zagraniczny. Druga metodą na spekulowanie na giełdzie jest rozpowszechnianie prawdziwych lub nie informacji mogących wpłynąć na kurs danego papieru wartościowego. Szefostwa giełd starają się bronić przed tego typu działaniami lecz jest to bardzo trudne i kłopotliwe do udowodnienia. W związku z tym jest to zjawisko dość często spotykane a jego spektakularne przykłady są nagłaśniane w mediach.

Szukaj

Kategorie

Polecane

Chmura Tagów

Przyjaciele